Sprogimas

A. a. Jonui Vaišvilai atminti


vaisvilaŠią, kovo 8-osios, naktį su šiuo pasauliu atsisveikino ilgametis Mažeikių rajono švietimo ir kultūros darbuotojas Jonas Vaišvila, palikęs ryškų pėdsaką Šilalės ir gimtojo Mažeikių rajono kultūros istorijoje.

 

Visi jį prisimename, kaip puikų pianistą-improvizatorių, dainų vokaliniams-instrumentiniams ansambliams ir chorams kūrėją, aranžuotoją bei  atlikėją. Jo sukurta daina ,,Šaltinėli, šaltinėli“ A. Šidlausko žodžiais, žinoma visoje Lietuvoje, o chorinė daina ,,Kviečia Žemaitija“ yra mūsų ,,Draugystės“ choro aukso fonde. Savo rašytinėse miniatiūrose ,,Pasaka“, ,,Malūnas“, ,,Vanagas“ Sodas“, ,,Pušis“, ,,Varpai“ labai unikaliu ir savitu stiliumi sukurti šedevrai, vaizdingai primenantys gimtojo kaimo aplinką ir žmones.          

Keletas gyvenimo faktų: Baigęs Ukrinų aštuonmetę mokyklą, sėkmingai įstoja į Klaipėdos Stasio Šimkaus aukštesniosios muzikos mokyklos chorinio dirigavimo specialybę. Po baigimo, gavęs mokyklos rekomendaciją, sėkmingai įstoja į Lietuvos valstybinę konservatoriją Vilniuje. Diriga-vimo studijas tęsia prof. K. Griauzdės klasėje. Po dvejų metų šeimyninės aplinkybės priverčia grįžti dirbti į Ukrinų aštuonmetę mokyklą ir Kultūros namus. Vytauto Urbonavičiaus pakviestas, vienus metus vakarais dirba Mažeikių kultūros namų mišraus choro ,,Draugystė“ chormeisteriu.

Gimus sūnui Laimonui, 1970 metais, gavęs kvietimą, su šeima išvyksta gyventi ir dirbti į Šilalės kultūros namus ir Muzikos mokyklą. Čia vadovauja vyrų chorui bei estradiniam ansambliui. Mokykloje moko vaikus groti fortepijonu, gitara. Prie Mažeikių muzikos mokyklos 1986 metais, atidarius Sedos ir Židikų filialus, pastarajam vadovauti ir mokyti vaikus, pakviečiau sugrįžti Joną Vaišvilą, kurio šeimai kolūkis skyrė naują Alytaus namą.

Jonui Vaišvilai Žemė buvo lyg natų lapas. Sakydamas paskutinį Sudie, linkiu jam į Dangiškąją Dievo karalystę, vykti su natų lapu ir ten vadovauti Angelų chorui, kuriame giedos jo mama Elzbieta, tėtis Petras ir sesuo Marija. Amžinąjį atilsį duok mirusiam Viešpatie ir Amžinoji Muzika jam teskamba!

Nuoširdi užuojauta žmonai Irenai, dukrai Justinai, sūnums Laimonui ir Tomui, seserims, broliui, giminėms ir artimiesiems!

Visų, velionį pažinojusių, vardu – 

P. S. Su J. Vaišvilos palaikais bus galima atsisveikinti šeštadienį, kovo 9 d., nuo 17.00 val. Židikų kultūros centre.

Sekmadienį, kovo 10 d., 14.00 val. šv. Mišios Ukrinų Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje, po jų laidotuvės Ukrinų kapinėse.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode